Werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact
Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen 6 april

Werkgevers, werkzoekenden en intermediairs komen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact tijdens de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen. Deze vindt plaats op dinsdag 6 april van 10.00 tot 13.00 uur in de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen’. Al ruim 2000 mensen zijn lid. De Banenmarkt richt zich op werkgevers en werkzoekenden in Nijmegen, Wijchen, Druten, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar.

Werkgevers uit de regio delen op 6 april hun vacatures tijdens de vijfde editie van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen op LinkedIn. Geïnteresseerden kunnen daar direct op reageren. Ook presenteren werkzoekenden zich actief door hun cv te delen of een (video)oproep te plaatsen. Leden ontvangen vanaf 22 maart tips en instructies, waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op deelname. Tijdens de Online Banenmarkt brengen we vacatures en werkzoekenden bij elkaar. Maar er worden ook onderling tips en contacten gedeeld, mensen komen in beweging, zijn zichtbaar en vergroten hun netwerk. Allemaal heel belangrijk op de huidige arbeidsmarkt.

Meerwaarde
Iris Stevens: “Ik heb nu vier keer meegedaan. De interactie tussen de leden is van grote meerwaarde. Je komt verrassende oproepen tegen van andere werkzoekenden en je kunt elkaar attenderen op interessante vacatures, bedrijven en netwerken. Zo heb ik een hele gedreven dame ‘ontmoet’ waar ik veel sollicitatie-inspiratie van krijg. Ook gaat de diversiteit van vacatures steeds verder omhoog.”

Meet Up met werkgevers uit de regio
Om nog meer interactie mogelijk te maken draait binnen de Online Banenmarkt een pilot met Meet Ups. Dit zijn online ontmoetingsessies voor werkzoekenden waarbij telkens één bedrijf centraal staat. Regionale werkgevers organiseren deze sessies speciaal voor de leden van de banenmarkt.

Aanmelden is eenvoudig
Zorg dat u een LinkedIn-profiel heeft (aangemaakt) en log in op LinkedIn. In de zoekbalk zoekt u op: ‘Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen’ of ga direct naar: https://www.linkedin.com/groups/8955067/. Klik vervolgens op ‘lid worden’. U krijgt binnen 24 uur bericht, wanneer u lid bent geworden van de groep.

Wilt u meedoen, maar heeft u weinig ervaring met LinkedIn en/of online solliciteren? De webinars van UWV over LinkedIn kunnen dan handig zijn. Kijk op www.onlineseminar.nl/uwv

 

Algemeen
Primagum.nl is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website. Primagum.nl respecteert de privacy van de bezoekers, haar gebruikers en haar geregistreerde gebruikers.

Doeleinden verwerking
Primagum.nl verzamelt en verwerkt via de website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om geregistreerde gebruikers gelegenheid te geven om agendaitems in te voeren en te uploaden op en naar de website
  2. om geregistreerde gebruikers te informeren over ontwikkelingen op de website en aanverwante systemen
  3. om geregistreerde gebruikers te benaderen voor aanvullende informatie aangaande de agenda of persberichten 
  4. om via een mailinglijst wekelijks abonnees de agenda en aanverwante relevante informatie te sturen 

Uitsluitend indien de bezoeker Primagum.nl daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kan Primagum.nl de contactgegevens van de bezoeker verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden, voor het toesturen van informatie over hun producten en diensten. 

Verwerkte persoonsgegevens
Primagum.nl verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de website ten behoeve van de mailing:

  1. naam
  2. e-mail;

Primagum.nl verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de website van de geregistreerde gebruikers en organisaties:

  1. naam organisatie
  2. naam contactpersoon
  3. openbare contactgegevens zoals bezoekadres en website
  4. zakelijke contactgegevens zoals telefoonnummer en postadres

Op verzoek van een gebruiker verstuurt Primagum.nl berichten (en de daarin opgenomen persoonsgegevens) naar de door de geregistreerde gebruikers op te geven ontvangers.

Primagum.nl publiceert alleen contactgegevens van geregistreerde gebruikers op de website, die al openbaar op de websitestaan van de gebruiker, of die de gebruiker zelf heeft opgegeeven

Primagum.nl verwerkt zakelijke gegevens uitsluitend ten behoeve van administratie en intern gebruik.

 

Grondslag en belangen van derden
Gebruikers geven door plaatsing van hun gegevens toestemming voor de in bovenstaande artikelen beschreven gegevensverwerkingen.

Gebruikers zijn verplicht om bij het invoeren en uploaden van gebruikersinhoud waarin persoonsgegevens van derden voorkomen, de wet en de belangen van die derden in acht te nemen en te respecteren.

Inzage en correctie

Gebruikers hebben het recht om hen betreffende persoonsgegevens in te zien en op verzoek te laten corrigeren. gebruikers kunnen de betreffende persoonsgegevens telefonisch doorgeven of perDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwijdering
Gebruikers hebben het recht om Primagum.nl te verzoeken om hen betreffende persoonsgegevens die door anderen op de website zijn ingevoerd van de website te verwijderen. In hun verzoek dienen gebruikers te specificeren op welke persoonsgegevens hun verzoek betrekking heeft. Geregistreerde gebruikers kunnen een verzoek tot verwijdering versturen naar het email adres zoals eerder in dit document gespecificeerd, en/of kunnen de gegevens zelf verwijderen of aanpassen.

Primagum.nl zal de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Primagum.nl stuurt de bezoeker na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Indien Primagum.nl de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Primagum.nl de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Specificatie
Indien Primagum.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Primagum.nl de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Primagum.nl schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Primagum.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van sessie cookies en van permanente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een bezoeker worden geplaatst.

Door gebruik te maken van sessie cookies kan Primagum.nl de pagina’s die een bezoeker tijdens zijn bezoek bekijkt en de opties die hij gebruikt bijhouden. Primagum.nl gebruikt deze gegevens om de website gebruikersvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat de bezoeker zijn internetbrowser afsluit.

Door gebruik te maken van permanente cookies is de website in staat een bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen. Primagum.nl doet dit om de website en de daarop geplaatste advertenties beter op de behoeften en de interesses van de Bezoeker af te stemmen. Permanente cookies hebben een geldigheidsduur van 365 dagen en worden na die periode automatisch verwijderd.

De website maakt gebruik van statistiek- en analysepakketten van derden. Deze statistiek- en analysepakketten basseren zich op cookies. De cookies waarop de analysesystemen zich basseren worden geplaatst door de aanbieder van het betreffende analysesysteem zonder tussenkomst van Primagum.nl.

Bezoekers kunnen hun internetbrowsers zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Mogelijk is dan echter dat de Bezoeker niet langer van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

Beveiliging
De persoonsgegevens die via de website worden verzameld en verwerkt zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Bewaartermijn
Primagum.nl bewaart de op de website gepubliceerde persoonsgegevens/ in beginsel zolang als de geregisteerde gebruiker die de betreffende gegevens heeft ingevoerd of geupload wil behouden. Hieraan is geen termijn verbonden

Primagum.nl bewaart overige persoonsgegevens zolang als de registratie van de geregistreerde gebruiker in stand blijft of zolang als de wet dat voorschrijft.

Primagum.nl kan persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Al een tijd bezig met deze website.

Het is nooit eenvoudig de juiste website te maken zodat iedereen er een fijne ervaring mee heeft.

Ondernemers moeten zich er op kunnen herkennen en hun eigen pagina er op kunnen maken inclusief evenementen en aanbiedingen en consumenten moeten deze ondernemers makkelijk kunnen vinden.

Er moeten nog duizenden bedrijven. instellingen en verenigingen op de website gezet worden. Daarbij ook een systeem ontwerpen waarmee ik ook al die vermeldingen kan controleren of ze ook nog kloppen.Het streven is dat iedereen die de website bezoekt vindt waar hij/zij naar op zoek is. Natuurlijk is het een illusie dat iedereen positief zal zijn, maar het moet wel het streven zijn vind ik. Maar ik ga ervoor.